Plánovač | islim.cz

Plánovač


Díky našemu inteligentnímu plánovači zjistíte nejenom aktuální fyzický stav vašeho těla, ale získáte také dietní plán přímo na míru vašim požadavkům tak, aby vaše dieta fungovala co nejefektivněji.


Jak se s plánovačem pracuje?

Pro nejvíce validní výsledky vyplňte nejenom povinné údaje, ale i ostatní informace.


Zadejte povinné údaje do kalkulačky a dejte si i práci s měřením obvodů vašeho těla. Pokud máte doma váhu, která měří tělesný tuk, použijte tento údaj. Pokud procento tuku v těle neznáte, kolonku nevyplňujte. Naše kalkulačka tento údaj vypočítá podle ostatních vámi zadaných hodnot.


Jak správně zadávat hodnoty?

Jméno: zadejte křestní jméno
Věk: zadejte váš věk
Výška: zadejte vaši výšku v cm
Aktuální váha: zadejte vaši aktuální hmotnost
Cílová váha: zadejte vaši cílovou váhu

Nemůžete zadat cílovou váhu, kterou požadujete? Naše nastavení vychází z minimální váhy pro vaši výšku, zobrazí se vám tedy nejnižší možná váha, pod kterou byste ze zdravotního hlediska neměli klesnout.


Doplňující údaje

Pro co nejpřesnější měření postupujte dle následujících kroků.

- Měření provádějte ve stoje ve spodním prádle.
- Nachystejte si krejčovský metr nebo použijte stuhu.
- Při měření metr nebo stuhu neutahujte, nesmí se zařezávat do kůže.


Obvod pasu

Obvod pasu správně změříte tak, že se postavíte rovně a vydechnete. Pomocí pásku změřte obvod nejužší části vašeho těla (těsně nad pupkem).
Místo měření přesně zjistíte tak, že si ve vzpřímené poloze nahmatáte palcem posledního žebro a prostředníčkem vrchol kyčelní kosti. Přesně uprostřed mezi těmito dvěma body se nachází váš pas.


Obvod boků

Obvod boků naopak měříte v nejširší části hýždí.


Procento tuku v těle

Pokud máte doma chytrou váhu, která měří tělesný tuk, použijte tuto hodnotu. Pokud ji nemáte, nechte pole volné, plánovač procento tuku odhadne na základně ostatních vyplněných údajů.


Náš inteligentní plánovač pracuje s moderními propočty, ze kterých lze kvalifikovaně usuzovat, jak na tom vaše tělo je a na základě toho sestavit vhodný plán na míru.
Pokud byste chtěli přesné výsledky, bylo by nutné měření provádět na profesionálních přístrojích, které dokáží zpracovat kompletní analýzu lidského těla. Tuto analýzu vám můžeme vytvořit v našem iSlim měřícím centru v Brně na přístroji inBody.


Jakmile potvrdíte data, která jste do plánovače zadali, zobrazí se vám výsledky a také linka vašeho dietního plánu. Stáhněte si vygenerovaný PDF soubor, podle kterého budete při dietě postupovat.


Jak budou vypadat výsledky?

Díky komplexním výsledkům můžete zjistit, jak si vaše tělo vede.
Jednotlivé výsledky nemají sami o sobě téměř žádnou vypovídající hodnotu. Jejich kombinací ale získáme ucelenou představu o fyzickém stavu lidského těla.


BMI

BMI (z angl. Body Mass Index) je známé jako měřítko obezity, které vychází z hodnot vaší váhy a výšky. V tomto případě nehraje roli procento tělesného tuku, pohlaví ani věk. Jako samostatná hodnota nemá BMI téměř žádnou vypovídající hodnotu, jelikož se stejné BMI můžeme naměřit kulturistovi i člověku s obezitou 1. stupně. Spolu s analýzou dalších hodnot, které plánovač spočítá, bude BMI užitečné.


Optimální BMI je 18,5 - 24,9

BMI nižší než 16,5: těžká podvýživa
BMI 16,5 – 18,9: podváha
BMI 19 – 24,9: ideální váha
BMI 25 – 29,9: nadváha
BMI 30 – 34,9: obezita 1. stupně (mírně riziková)
BMI 35 – 39,9: obezita 2. stupně (středně riziková)
BMI 40 a vyšší: obezita 3. stupně (vysoce riziková)


Vaše ideální hmotnost

Naměřená hodnota vychází z BMI. Jedná se o prostřední hodnotu rozmezí, ve kterém by se optimálně měla vaše hmotnost dle BMI nacházet. Rozmezí vaší optimální váhy se dozvíte, když najedete kurzorem na otazník.


WHR

Hodnota WHR (z angl. Waist Hip Ratio) je poměr pasu a boků. Z naměřené hodnoty lze kvalifikovaně usuzovat, v jaké oblasti se tuk ve vašem těle usazuje a jaký typ postavy máte. Jelikož muži a ženy mají rozdílnou stavbu těla, výsledné hodnoty se aplikují dle pohlaví. Z této samostatné hodnoty WHR však nelze určit, zda máte vysokou míru tuku v těle, ale jakým způsobem a na jakých místech se tuk ukládá.


Typy postav:
Muži:
Méně než 0,85 – periferní
0,85 – 0,90 – vyrovnaná
0,90 – 0,95 – centrální
0,95 a více – riziková

Ženy:
méně než 0,75 – periferní
0,75 – 0,80 – vyrovnaná
0,80 – 0,85 – centrální
vyšší než 0,85 - riziková


Periferní typ postavy (minimální riziko)

Obvod pasu je významně menší než obvod boků. To znamená, že tuk se ukládá zejména na bocích, hýždích a stehnech. Tomuto typu postavy se také říká hruška. Ačkoli se tuk v těchto oblastech spaluje složitěji než např. z oblasti břicha, není u tohoto typu postavy zdraví nebezpečný.


Vyrovnaný typ postavy (menší riziko)

Obvod pasu a boků je optimální k vašemu pohlaví. U tohoto typu postavy se tuk ukládá rovnoměrně.


Centrální typ postavy (střední riziko)

U tohoto typu postavy je obvod pasu menší než obvod boků, ale větší část tuku se hromadí právě v oblasti břicha.


Rizikový typ postavy (vysoké riziko)

Pokud vám výsledky určí tento typ postavy, znamená to, že v oblasti břicha se vám neúměrně hromadí velká část tukových zásob. V tomto případě se již jedná o riziko, které s sebou může nést výskyt onemocnění spjatých s nadváhou a obezitou.


Podíl tuku v těle

Výpočtem na základě vámi zadaných údajů nebo přesným zadáním dat z chytré osobní váhy zjistíte, jaké procento vaší hmotnosti tvoří tuk.
Optimální podíl tuku v těle závisí na pohlaví, ale také na věku. Plánovač vám ukáže nejenom procento tuku, ale také v jakém rozmezí byste se měli v ideálním případě pohybovat.


Hmotnost tuku

Plánovač vám přepočítá, kolik kilogramů váží tuk ve vašem těle a kolika kostkám másla to odpovídá.


Kontrola tuku

Plánovač vám doporučí, kolik kilogramů tuku byste měli spálit, abyste dosáhli požadované střední hodnoty. Pokud tedy máte v těle 16 kg tuku a zdravé rozmezí na vaši výšku a váhu je mezi 10-15 kg tuku, vezme plánovač v úvahu 100 percentil, čímž dostane výsledek 12,5 kg. Napíše vám tedy, že byste měli spálit 3,5 kg tuku.


BMR

BMR (z angl. Basal Metabolic Rate) neboli bazální metabolismus je množství energie, které vaše tělo spotřebuje v klidovém stavu. Tato hodnota se počítá různými způsoby, nejpřesnější číslo byste získali na profesionálním přístroji, který provádí analýzu těla. Takový přístroj naleznete například v našem měřícím centru v Brně.
Pro správný výpočet je třeba znát aktivní hmotu v těle, proto jsme použili takovou metodu, která počítá s vaším tukem. Čím víc tuku v těle při stejné hmotnosti máte, tím pomalejší BMR budete mít.


Minimální kalorická potřeba

Tato hodnota naopak ukazuje, kolik potřebuje vaše tělo přijmout energie, aby v klidovém stavu nestrádalo. Neznamená to však, že byste na základě tohoto čísla měli přijímat kalorie. Během dne energii také vydáváte, takže váš kalorický příjem musí být vyšší, než hodnota minimální kalorické potřeby.


Aktivní metabolismus

Aktivní metabolismus ukazuje rozdíl mezi BMR a minimální kalorickou potřebou. Tato hodnota vyjadřuje, zda, a o kolik kcal, máte zpomalený nebo zrychlený metabolismus. Pokud máte metabolismus zpomalený, vaše tělo není schopné bez fyzické aktivity spálit kalorie, které ke své činnosti v klidovém stavu potřebuje.


Proč jsou tyto hodnoty důležité?

Díky komplexním výsledkům můžete v průběhu diety sledovat vaše pokroky. Prioritou není pouze samotné hubnutí, ale také zrychlení vašeho metabolismu a tím předcházení jojo efektu. Díky vašemu plánu na míru toho dosáhnete.
Důležité je, aby bylo číslo aktivního metabolismu po skončení diety vyšší než na začátku hubnutí.