Proč hubnout s námi | islim.cz

Proč hubnout právě s námi?


Naše produkty jsou nízkokalorické a přitom s vysokým obsahem proteinu, ale minimem sacharidů a tuků.
Vybíráme ta nejchutnější jídla na trhu.


Nabízíme unikátní model individuálního online plánování každému na míru. Na základě údajů, které zadáte do našeho online plánovače, vám vytvoříme PDF soubor, kterým se budete řídit.

Při hubnutí nezáleží pouze na tom, jak moc chcete zhubnout, ale také na aktuálním stavu vašeho těla. Pouze se všemi těmto informacemi vám můžeme sestavit plán, díky kterému bude mít vaše tělo dostatek bílkovin, nebude přicházet o svaly a bude spalovat pouze tuk. Kýženým výsledkem diety bude dosažení vaší cílové váhy a výrazné zrychlení metabolismu.


Příklady

Jako příklad uvedeme váhovou redukci 25 kg, což je poměrně velký úbytek. Bez znalosti vstupního tělesné hmotnosti a dalších potřebných údajů bychom mohli nesprávně nastavit hubnoucí plán.
Jak jsme již zmínili, naším cílem je vytvořit vám individuální hubnoucí plán na míru a vstupní váha je jedna z klíčových informací.


Pokud bude chtít 25 kg zhubnout žena, která váží 105 kg, její plán bude vypadat naprosto odlišně od plánu pro ženu, která sice očekává stejný váhový úbytek, avšak do hubnutí začíná s váhou 75 kg. Každá z těchto dam bude mít jiný plán, přestože chtějí obě zredukovat 25 kg, a to z důvodu rozdílné potřeby v příjmu bílkovin. Žena, která váží 105 kg totiž potřebuje větší množství bílkovin, aby během diety nepřicházela o svaly. Kdybychom stejné množství bílkovin nastavili ženě, která váží o 30 kg méně, dieta by nemusela fungovat a také bychom jí nadměrně zatěžovali ledviny.


Žena se 105 kg tedy bude začínat se šesti produkty iSlim a k tomu si bude moci během dne dát jedno „vlastní jídlo“. Ve chvíli, kdy zredukuje svoji hmotnost na méně než 100 kg, nebude již třeba přijímat takové množství bílkovin, proto jedno jídlo iSlim vyřadí a bude dále pokračovat pouze s pěti jídly iSlim a jedním vlastním.


Dívka se 75 kg bude na začátku diety startovat pouze se čtyřmi jídly iSlim a jedním vlastním jídlem. Plánu se bude držet do doby, než váha klesne pod 60 kg. Poté se jedno jídlo iSlim zredukuje a žena bude dále jíst pouze tři jídla iSlim + jedno vlastní.Jak vypadají jednotlivé fáze diety?

Proteinová dieta iSlim pracuje se dvěma, respektive třemi, fázemi, přičemž třetí fáze znamená návrat k běžnému stravování. Každá fáze naší diety má několik kroků, záleží na tom, jaká je vstupní a cílová váha klienta.


Ve chvíli, kdy bude chtít klient zhubnout z 58 kg na 54 kg, bude se první fáze diety skládat pouze z jednoho kroku, a to konzumace tří jídel iSlim a jednoho vlastního jídla až do doby, než klient dosáhne své cílové váhy.


Ve druhé fázi je nutné, aby si tělo zvyklo na běžnou stravu. Klient proto bude 10 dní konzumovat dvě jídla iSlim a dvě vlastní jídla. V této fázi již můžete přidat i trochu ovoce a malé množství příloh. Dalších 10 dní klient zredukuje počet iSlim jídel na jedno a k nim přidá tři vlastní.


Dále nastává třetí fáze, ve které je naším cílem zafixovat klientovu hmotnost, aby se mohl plně vrátit ke svému vlastnímu jídelníčku. Viz “Co mám dělat po dietě?”


Pokud ovšem bude jiný klient začínat např. s 115 kg a jeho cílová hmotnost bude 75 kg, bude se jeho první fáze skládat ze tří kroků, které se budou odvíjet od jeho aktuální váhy. To znamená, že se jednotlivé kroky neřídí přesnými daty, ale vždy aktuální a individuální klientovou váhou. Někdo může zredukovat za čtyři týdny 11 kg, někdo pouze 7 kg. Ve všem pochopitelně hraje roli věk, pohlaví, hodnota svalů v těle a jiní metaboličtí ukazatelé. Naším cílem není, aby vaše tělo trpělo. Je třeba si uvědomit, že nejde jenom o snížení hmotnosti, jde nám o postupné a trvalé snížení tuku v těle a zrychlení metabolismu, čímž předejdeme známému jojo efektu. Nejde nám o to, aby naši klienti zhubli rychle, ale trvale.


Díky individuálnímu přístupu se u nás jojo efektu ani žádných dalších nepříjemností bát nemusíte. Díky všem propočtům, které pečlivě zadáváme do našeho plánovače, jsme schopni určit nejenom množství tuku v těle, ale také rychlost vašeho aktivního metabolismu.


BMR

BMR (z angl. Basal Metabolic Rate) neboli bazální metabolický výdej je hodnota, která nám ukazuje, množství energie, které tělo vydá v klidovém režimu v neutrálním prostředí.


Proč je to důležité

Existuje mnoho metod výpočtu BMR. Nejpřesnějšího výsledku byste pochopitelně dosáhli měřením na profesionálním diagnostickém přístroji. Na kvalifikovaný odhad BMR ale bude stačit, když v našem plánovači vyplníte příslušné údaje jako obvod krku, pasu a boků. Dále je nutné vyplnit procento tuku v těle, které určí osobní chytrá váha. Pokud takovou váhu nemáte, naše propočty poměrně přesně odhadnou i tento údaj. Všechny výše jmenované údaje použijeme pro výpočet BMR, které se v průběhu diety bude neustále měnit.


Aktivní metabolismus

Pokud se naši klienti pevně drží stanoveného plánu, jejich metabolismus se během diety výrazně a trvale zrychlí. Aktivní metabolismus vychází z hodnoty BMR, ale také z minimální kalorické potřeby, což je hodnota, která naopak říká, jaký přísun kalorií tělo potřebuje, aby nestrádalo. Obě čísla se budou v průběhu diety měnit, vypočítáním jejich rozdílu však vždy získáme číslo, které určuje jak aktivní metabolismus je.
Proto zapomeňte na neustálé stání na váze a počítání ubytých kilogramů. Při naší dietě jde primárně o spálení co největšího množství tuku, kterého docílíme díky individuálnímu plánu sestavenému na základě poskytnutých informací.


Chcete mít váš plán ještě detailnější? Navštivte naši poradnu, kde vám uděláme diagnostiku těla a na dalších pravidelných návštěvách vám budeme upravovat průběh diety dle aktuálních výsledků.

Máte specifické zaměstnání? Vygenerujte si svůj plán a spojte se s naší online poradnou, která vám v případě potřeby plán upraví.